De jury bij de freestyle wordt gevormd door 3 juryleden. Ieder jurylid heeft 2 taken:

Jurylid 1:  Handler en worpen

Diversiteit/kwaliteit: Het aantal verschillende worpen en diens kwaliteit
Discmanagement: Het gebruik en verdelen van de frisbees, flowverlies
Showmanship: Behendigheid van de handler, frisbeetrucs, afstemming op het niveau van de hond.
Veiligheid: Wordt er rekening gehouden met het weer, oplettendheid van de handler op veiligheid/risico’s.
Veldpresentatie: Gebruik van het gehele veld in vloeiende overgangen.
Jury Formulier: Klik hier voor een voorbeeld.

 

Jurylid 2: Team en elementen (hoofd jury)

Elementen: Kwaliteit van alle uitgevoerde elementen.
Diversiteit: Verschillende uitvoeringen van de elementen
Wow!Factor: Een hele originele of moeilijke uitvoering van een element, entertainment.
Veiligheid: Mogelijke puntenaftrek voor veiligheidsmomenten tijdens uitvoering van de elementen.
Jury Formulier: Klik hier voor een voorbeeld.

De hoofdjury is op wedstrijden verantwoordelijk voor een aantal zaken:

  • Jury overleg
    Vind plaats voor aanvang van de wedstrijd. Alle juryleden dienen hierbij aanwezig te zijn.
  • Handlers meeting
    Vind ook plaats voor aanvang van de wedstrijd en dient iedereen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.
  • Controle van het veld
    Kuilen dienen gevuld te worden en scherpe/losse voorwerpen dienen verwijderd te worden van het veld.

Jurylid 3: Hond en catchratio

Bonus: Het aantal frisbees waar de handler voor gekozen heeft kan een bonus opleveren.
Catchratio: Het aantal geworpen en gevangen frisbees.
Drijfveer en red vermogen: Behendigheid, aandacht en drift van de hond.
Aport en Loslaten: Is de hond in staat tot apporteren en loslaten op verschillende afstanden/manieren.
Atletisch vermogen: Heeft de hond controle over zijn lichaam?
Wow!Factor: De hond laat iets zien van heel hoog niveau, entertainment.
Veldpresentatie: Gebruik van het gehele veld in vloeiende overgangen.
Jury Formulier: Klik hier voor een voorbeeld.

Bij de toss en fetch is er 1 hoofdjury, die ondersteund wordt door twee of meer lijnrechters. Aan de lijnrechters de taak om aan te geven in welk vak de hond de frisbee gevangen heeft.

Hoofdjury toss en fetch

Bonus: Bonus Area.
Worpen: 5 worpen.
Tijd: maximaal 2 minuten.