Algemeen

Tijdens de toss en fetch staan er ten alle tijden minstens 4 juryleden op het veld:

  • Hoofdjury (let ook op voetfouten)
  • Twee lijnrechters (voor de afstanden)
  • En een jurylid voor de bonusarea

Handlers mogen (naar aanleiding van de wind of zon bijvoorbeeld) zelf kiezen vanaf welke kant van het veld ze willen gooien. Eenmaal gekozen mag er niet meer van kant gewisseld worden. De juryleden schuiven dan door om te voorkomen dat ze over het hele veld hoeven te lopen.

Bonus Area

Honden krijgen geen bonus wanneer ze met 4 poten van de grond komen. In plaats daarvan is gekozen voor een bonus area. De bonus area zal lijken op het toss & fetch veld van het Skyhoundz format. Vanuit de twee startlijnen is de breedte 5 meter oplopend naar 7,5 meter op 35 meter. Zie ook het bovenaanzicht hier onder. Op deze manier dagen we de handlers uit om niet alleen zo ver mogelijk te gooien maar ook zo nauwkeurig mogelijk te gooien, handlers die niet ver willen of kunnen gooien hebben het voordeel van een bredere bonus area.

Toch kan het zijn dat er geen bonus area uitgezet is, als het veld van dusdanige ondergrond (zand/manege) is waar geen lijnen uitgezet kunnen worden, of het organiserende team niet voldoende juryleden heeft om de bonus area te bemannen.

De hond moet met minimaal 1 poot in de bonus area landen om bonuspunten te krijgen.

toss_fetch_layout

Bovenaanzicht van het toss en fetch veld, inclusief de officiële maten

Maten

De maten zijn het zelfde als in meerdere formats en zullen dus in meters worden gemeten. De grootte van het veld is bepalend maar over het algemeen zal het veld uitgezet worden over een lengte van 40 tot 50 meters.

Score

Het moment van landen is bepalend voor de punten. Het gaat tijdens het landen om de 2 poten van de hond die zich het verst van de startlijn bevinden. Er wordt bij twijfel beoordeeld in het voordeel van de hond. Indien mogelijk kan er gebruik gemaakt worden van een over-run (over de 50 meter lijnen). Frisbees die via een obstakel (denk aan een muur, wand, fence of tent) weer in het veld belanden tellen bij vangst van de hond gewoon mee.

Reserve Frisbee

Een 2e frisbee kan aan de lijn jury worden gegeven. Het is toegestaan om 2 verschillende frisbees mee te nemen, dit bijvoorbeeld ivm de wind. Je kunt 1 keer van frisbee wisselen. Het kan niet zo zijn dat een handler de 2e frisbee ophaalt bij de lijn jury als hij de andere frisbee niet in zijn of haar bezit heeft, tenzij dit door de wedstrijdleiding en jury anders is afgesproken.

Wanneer de frisbee buiten het veld beland is het niet toegestaan voor omstanders om deze terug te gooien. Ook mag je dan geen gebruik maken van de tweede frisbee, je zult deze als handler zijnde terug moeten halen. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op deze regel wanneer het veld bijvoorbeeld langs een hoge afrastering of sloot ligt.

Downscore

Ook bij de toss & fetch geven we de jury ruimte om een downscore van -1,-2 of -3 te geven wanneer de veiligheid van de hond in gevaar wordt gebracht. Een downscore van -3 staat gelijk aan diskwalificatie.

Worpen/Tijd

Er mogen bij de toss en fetch maximaal 5 worpen per ronde gegooid worden binnen een maximale tijd van 2 minuten. Bij de freestyle krijg je 2 toss en fetch rondes, bij de toss en fetch only krijg je 2 rondes. De tijd begint bij het werpen van de 1e frisbee. De tijdwaarneming wordt gedaan door de hoofdjury of lijnjury.

Oefen-worpen op het veld zijn niet toegestaan!

Startlijn

De jury zal er op toezien dat er geen voetfouten worden gemaakt tijdens het werpen van de frisbee. Het is echter wel toegestaan om de startlijn over te gaan om de hond aan te moedigen of de frisbee op te halen, als deze eenmaal gegooid is. Maar de handler zal zich weer achter de startlijn moeten bevinden om de volgende frisbee te werpen. De hond hoeft alleen maar bij de 1e worp zich achter de startlijn te bevinden, daarna niet meer.

Sanitaire Stop

Mocht een hond een sanitaire stop maken tijdens de 2 minuten stopt de tijd onmiddellijk, het team behoud de tot dusver behaalde punten maar mag de resterende tijd niet afmaken. De handler dient er voor te zorgen dat de behoefte wordt opgeruimd, gebeurt dit niet vervallen ook alle punten die zijn behaald voor de desbetreffende sanitaire stop plaats vond.

Shoot-Out

Bij een gelijke stand bij de toss en fetch only zal er een Shoot-out gehouden worden. Door het tossen van een munt of frisbee mag de winnende handler beslissen wie er als 1e gaat gooien. De worp met de meeste punten wint uiteindelijk. Bij wederom een gelijke stand dienen de handlers om en om te werpen tot dat er winnaar uit komt.