Het NDDF streeft naar een aantal dingen:

  • Duidelijkheid
  • Creativiteit en diversiteit
  • Veiligheid
  • Uitdaging
  • Toegankelijkheid

Duidelijkheid

In 2011 hebben er een aantal vergaderingen plaats gevonden waarbij een aantal wensen door de wergroep werd geopperd. Eén van die wensen was duidelijkheid. En dan vooral met betrekking tot de diverse formats en juryrichtlijnen. Om meer duidelijkheid te kunnen bieden staan daarom alle regels en juryformulieren van dit format online. Alle vragen kunnen gesteld worden aan Jos van Veen of bij één van de andere leden van de werkgroep (zie contact).

Diversiteit & Creativiteit

Een van de doelstellingen van het NDDF format is het verwerven van meer diversiteit en creativiteit in de freestyle. Dit zal dan uiteindelijk resulteren in een hoger frisbee niveau. Om de diversiteit en creativiteit te kunnen stimuleren is er voor een concept gekozen waarbij alles beoordeeld wordt wat er tijdens een routine ten toon gesteld wordt.

Veiligheid

Er wordt bij het NDDF veel waarde gehecht aan de veiligheid. Door middel van een veiligheidsschaal worden alle risico momenten geregistreerd. Zo kan het gebeuren dat een handler niet wordt uitgebeld maar achteraf wel op de hoogte wordt gesteld van een eventueel geregistreerd risico/veiligheidsmoment. Deze momenten worden op het juryformulier direct bij het betreffende element geregistreerd, waardoor de jury ten alle tijden kan aangeven aan de handler waar hij/zij op moet letten.

Uitdaging

Wat ook in dit format centraal staat is de uitdaging. Buiten dat de handlers elkaar kunnen uitdagen, kunnen de handlers de jury ook uitdagen door zoveel mogelijk elementen te laten zien en te combineren tijdens hun routine. De jury zal erg oplettend moeten zijn om alle worpen en uitvoeringen goed in te schalen.

Toegankelijk

Het NDDF streeft er naar om het format zo toegankelijk mogelijk te maken voor handlers die normaal gesproken onder een ander format lopen. Om dat te bereiken zijn er richtlijnen uit ieder ander format toegepast.